Strømavtaler

Hvilke typer strømavtaler finnes? Her finner du forklaring på de vanligste.

Spotpris

En spotprisavtale på strøm er en avtale om at prisen skal følge markedsprisen (spotprisen) etter utviklingen på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til spotprisen må du betale et påslag til kraftleverandøren.


Variabel pris

Med en variabel prisavtale følger prisen utviklingen på strømmarkedet, som regel med en forsinkelse på to ukers. Strømselger skal informere deg om prisendringer 14 dager i forkant. Denne avtaleformen omtales ofte som Ofte kalt “standard variabel pris”.


Fastpris

En fastprisavtale er en avtale om en fast pris på strømmen over en periode, for eksempel et år. Med en slik avtale vil strømregningen være på månedsforbruket multiplisert med fastprisen. En fastprisavtale gir deg fordelen av å ha en forutsigbar strømregning, men du bør regne med at du i snitt vil betale mer for fastpris enn med en strømavtale som følger utviklingen i markedet.

Oversikt over strømleverandører

AKRAFT Prøvestrøm